UV ZAŠTITNE FOLIJE

UV ZAŠTITNE FOLIJE

Ultravioltni spektar sunčeve svetlosti tamni našu kožu, ali isto tako prevelika količina UV zraka joj šteti. To se dešava i sa robom u izlozima koja je izložena konstantnom energetskom zračenju. Struktura tkanina i molekuli boje se menjaju. Boja bledi, papir žuti, parfemi se kvare a krzno skupocenih bundi se oštećuje. Naše High Tech – UV zaštitne folije blokiraju skoro stoprocentno energetsko UV zračenje. Ovaj tip folija pruža maksimalnu zaštitu od sunca skupocenoj robi koja se nalazi u izlozima, a da se pritom ne narušava vidljivost istih. Najnoviji tip folije LX 70, pored redukcije UV zračenja, redukuje i 95% IC (infra crvenog) zračenja i time u velikoj meri eliminiše toplotu. Po svojim karakteristikama ovaj tip folije je jedinstven u svetu.

SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

Propustljivost – 83,00%

Absorpcija – 9,00%

Refleksija – 8,00%

VIDLJIVA SVETLOST

Propustljivost – 90,00%

Absorpcija – 1,00%

Refleksija – 9,00%

Koeficijent zračenja(emisije) – 0,87%

K faktor – 1,04%

Faktor propustljivosti sunčevog zračenja – 0,99%

Propustljivost UV sunčanog zračenja – 0-2%

Ukupno odbijena energija sunčevog zračenja – 14,00%

GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 7 (sedam) GODINA

Preuzmi PDF

SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

Propustljivost – 56,00%

Absorpcija – 27,00%

Refleksija – 17,00%

VIDLJIVA SVETLOST

Propustljivost – 69,00%

Absorpcija – 18,00%

Refleksija – 13,30%

Koeficijent zračenja(emisije) – 0,75%

K faktor – 1,03%

Faktor propustljivosti sunčevog zračenja – 0,73%

Propustljivost UV sunčanog zračenja – 0-1%

Ukupno odbijena energija sunčevog zračenja – 36,00%

GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 7 (sedam) GODINA

Preuzmi PDF