REFLEKT FOLIJE

REFLEKT FOLIJE

Reflekt folije su patentirane i proizvedene po istoj tehnologiji koju je NASSA koristila kod svemirskih materijala. Isti sofisticirani procesi su iskorišteni kod BRUXSAFOL refleksnih folija. Njihova uloga je da montirane na stklu, spreče prodor štetnij sunčevih zraka koji nam ometaju svakodnevne životne okolnosti, bilo da smo u svom domu, na poslu, ili u restoranu, muzeju itd.

STANDARD FOLIJE

One drastično redukuju prodor sunčevih zraka i toplote kroz staklenu površinu i obezbeđuju ujednačenu temperaturu u prostoru, tako da u većini slučajeva instaliranje klima uređaja postaje suvišno. Ukoliko već postoje klima uređaji, ugradnja ovih folija će omogućiti njihovo znatno rasterećenje. Osim toga one štite tepihe i draperije od izbleđivanja koje nastaje kao posledica sunčevog zračenja, staklo čine sigurnijim i održavaju toplotu u toku grejne sezone. Sa one strane stakla na kome je montirana BRUXSAFOL reflekt folija, sa koje je veća količina svetlosti, dobija se efekat ogledala. Preko dana taj efekat je sa spoljne strane, a uveče kad je u porostoriji upaljeno svetlo taj efekat je sa unutrašnje strane. Sve folije iz ove grupacije imaju garanciju 7(sedam) godina.

SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

Propustljivost – 11,00%

Absorpcija – 37,00%

Refleksija – 52,00%

VIDLJIVA SVETLOST

Propustljivost – 16,00%

Absorpcija – 26,00%

Refleksija – 58,00%

Koeficijent zračenja (emisije) – 0,70%

K faktor – 1,02%

Faktor propustljivosti sunčevog zračenja – 0,24%

Propustljivost UV  sunčanog zračenja – 2,00%

Ukupno odbijena energija sunčevog zračenja – 79,00%

GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 7 (sedam) GODINA

Preuzmi u PDF

SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

Propustljivost – 25,00%

Absorpcija – 39,00%

Refleksija – 36,00%

VIDLJIVA SVETLOST

Propustljivost – 35,00%

Absorpcija – 29,00%

Refleksija – 36,00%

Koeficijent zračenja (emisije) – 0,73%

K faktor – 1,05%

Faktor propustljvosti sunčevog zračenja – 0,41%

Propustljivost UV sunčanog zračenja – 0,50%

Ukupno odbijena energija sunčevog zračenja – 64,00%

GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 7 (sedam) GODINA

Preuzmi u PDF

SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

Propustljivost – 14,00%

Absorpcija – 44,00%

Refleksija – 42,00%

VIDLJIVA SVETLOST

Propustljivost – 18,00%

Absorpcija – 40,00%

Refleksija – 42,00%

Koeficijent zračenja (emisije) – 0,80%

K faktor – 1,03%

Faktor propustljivosti sunčevog zračenja – 0,30%

Propustljivost UV  sunčanog zračenja – 0,80%

Ukupno odbijena energija  sunčevog zračenja – 74,00%

GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 7 (sedam) GODINA

Preuzmi  u PDF

SELEKTIVNE FOLIJE

(serije XH I DR)

Folije iz ove grupe su nova vrsta folija koje selektivno propuštaju sunčevo zračenje i koje predstavljaju dugo očekivani pronalazak u tehnologiji izrade folija. Sada sunčano-zaštitne folije ne moraju više da budu tamne ili da imaju efekat ogledala da bi zaustavile prodor sunčevih zraka . Sunčeva svetlost zadržava prirodnu boju a prodor sunčeve energije je neznatan. One najzad omogućavaju da fasade ne moraju imati, ponekad neprikladan, izgled ogledala. Sve folije iz ove grupacije imaju garanciju 15(petnaest) godina

SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

Propustljivost – 15,00%

Absorpcija – 37,00%

Refleksija – 48,00%

VIDLJIVA SVETLOST

Propustljivost – 23,00%

Absorpcija – 32,00%

Refleksija – 45,00%

Koeficijent zračenja (emisije)- 0,67%

K faktor – 0,95%

Faktor propustljivosti sunčevog zračenja – 0,29%

Propustljivost UV sunčanog zračenja – 0-1%

Ukupno odbijena energija sunčevog zračenja – 76,00%

GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 10 (deset) GODINA

Preuzmi u PDF

SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

Propustljivost – 38,00%

Absorpcija – 32,00%

Refleksija – 30,00%

VIDLJIVA SVETLOST

Propustljivost – 53,00%

Absorpcija – 23,00%

Refleksija – 24,30%

Koeficijent zračenja (emisije) – 0,72%

K faktor – 1,02%

Faktor propustljivosti sunčevog zračenja – 0,54%

Propustljivost UV  sunčanog zračenja – 0-1%

Ukupno odbijena energija sunčevog zračenja – 53,00%

GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 7 (sedam) GODINA

Preuzmi u PDF

SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

Propustljivost – 34,00%

Absorpcija – 43,00%

Refleksija – 23,00%

VIDLJIVA SVETLOST

Propustljivost – 44,00%

Absorpcija – 38,00%

Refleksija – 18,00%

Koeficijent zračenja (emisije) – 0,81%

K faktor – 1,09%

Faktor propustljivosti sunčevog zračenja – 0,53%

Propustljivost UV  sunčanog zračenja – 0-2,00%

Ukupno odbijena energija sunčevog zračenja – 54,00%

GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 7 (sedam) GODINA

Preuzmi u PDF

SPATER FOLIJE

U poređenju sa standardnim reflekt filijama, Spater folije poseduju izvesne prednosti koje se ogledaju u eliminisanju izvesnih neželjenih efekata. Najkvalitetniji poliester, čisti metali i aloja upotrebljeni u jedinstvenom procesu sjedinjavanja (spaterovanje), čine ga vrlo otpornim na ogrebotine i druge vrste oštećenja. Rezultati testiranja kod prestižne organizacije C.S.I.R.O koja se bavi industriskim istraživanjima, su otkrili da raspršeni aluminijum nije ni približno toliko efikasan kao ova vrsta ojačanog filma koji čak odbija i mikrotalase (energiju radio- frekvencije). Time se otvara i potpuno novo tržište u zaštiti od mikro talasne radijacije, kao i u zaštiti od industrijske i međunarodne špiunaže. U današnje vreme oprema za radio frekvenciju može da prikaže telefonsku komunikaciju uz pomoć pomenutih mikrotalasa i na staklu. 175 SOLAR BRONZ može biti veoma efikasan kao deo sigurnosnog sistema u zaštiti od ove vrste mikro talasa i njihovom neutralisanju. Sve folije iz ove grupacije imaju garanciju 10(deset) godina.

SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

Propustljivost – 21,00%

Absorpcija – 36,00%

Refleksija – 43,00%

VIDLJIVA SVETLOST

Propustljivost – 35,00%

Absorpcija – 36,00%

Refleksija – 29,00%

Koeficijent zračenja (emisije)- 0,68%

K faktor – 1,00%

Faktor propustljivosti sunčevog zračenja – 0,35%

Propustljivost UV sunčanog zračenja – 0,50%

Ukupno odbijena energija sunčevog zračenja – 70,00%

GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 10 (deset) GODINA

Preuzmi PDF

SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

Propustljivost – 12,00%

Absorpcija – 39,00%

Refleksija – 49,00%

VIDLJIVA SVETLOST

Propustljivost – 22,00%

Absorpcija – 41,00%

Refleksija – 37,00%

Koeficijent zračenja (emisije)- 0,66%

K faktor – 1,00%

Faktor propustljivosti sunčevog zračenja – 0,25%

Propustljivost UV sunčanog zračenja – 0,30%

Ukupno odbijena energija sunčevog zračenja – 78,00%

GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 10 (deset) GODINA

Preuzmi u PDF

SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

Propustljivost – 28,00%

Absorpcija – 54,00%

Refleksija – 18,00%

VIDLJIVA SVETLOST

Propustljivost – 33,00%

Absorpcija – 46,00%

Refleksija – 21,00%

Koeficijent zračenja (emisije)- 0,87%

K faktor – 1,14%

Faktor propustljivosti sunčevog zračenja – 0,50%

Propustljivost UV sunčanog zračenja – 0,40%

Ukupno odbijena energija sunčevog zračenja – 57,00%

GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 10 (deset) GODINA

Preuzmi PDF